CHÍNH SÁCH THANH TOÁN 

  • Với những khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ thông qua bất cứ hình thức nào do Sài Gòn Today Travel cung cấp, sau khi khách hàng nhận được xác nhận (confirm) dịch vụ đã đặt qua Email, SMS… Khách hàng có trách nhiệm thực hiện các điều khoản đặt cọc hoặc thanh toán chi phí và các khoản phí dịch vụ căn cứ theo nội dung xác nhận từ phía Sài Gòn Today Travel.
  • Với những khách hàng (doanh nghiệp) ký kết hợp đồng trực tiếp với Sài Gòn Today Travel, các điều khoản thanh toán được thực hiện dựa trên điều khoản của Hợp đồng giữa hai bên.
  • Sài Gòn Today Travel chỉ đặt, giữ chỗ, thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của khách hàng và có trách nhiệm về các dịch vụ trên sau khi nhận được đặt cọc, thanh toán.. từ phía khách hàng.
  • Hình thức thanh toán: Thu trực tiếp hoặc Chuyển khoản qua tài khoản chỉ định từ phía Sài Gòn Today Travel.
Facebook Chat