CHÍNH SÁCH HỦY DỊCH VỤ

  • Sau khi Sài Gòn Today Travel đã thực hiện đặt cọc những dịch vụ cho khách hàng theo xác nhận, vì bất cứ lý do gì mà khách hàng huỷ hợp đồng (dịch vụ đã xác nhận - đặt, giữ chỗ)
  • Nếu một trong hai bên có thay đổi, huỷ bỏ thì phải báo trước cho nhau từ 10 đến 15 ngày trước ngày khởi hành.
  • Trong trường hợp khách hàng báo huỷ mà Sài Gòn Today Travel đã mua vé máy bay, đặt cọc giữ chỗ cho phương tiện vận chuyển, khách sạn…hoặc làm thủ tục liên quan đến Visa, xuất nhập cảnh thì khách hàng sẽ phải chịu hoàn toàn các chi phí đã được Sài Gòn Today Travel chi trả đó.
  • Trong trường hợp khách hàng báo huỷ từ 7 ngày trước ngày khởi hành hoặc ngày sử dụng dịch vụ đã đặt, khách hàng phải chịu phạt 50% tổng giá trị hợp đồng hoặc tổng giá trị chi phí thanh toán.
  • Trong trường hợp khách hàng  báo huỷ từ 2 ngày trước ngày khởi hành hoặc ngày sử dụng dịch vụ đã đặt, khách hàng phải chịu phạt 95% tổng giá trị hợp đồng hoặc tổng giá trị chi phí thanh toán.
  • Trong trường hợp khách hàng báo huỷ trong vòng 1 ngày (24h) trước ngày khởi hành hoặc ngày sử dụng dịch vụ đã đặt, khách hàng chịu phạt 100% tổng giá trị hợp đồng hoặc tổng giá trị chi phí thanh toán.
  • Lưu ý: Mọi thay đổi, báo huỷ phải được thông báo bằng văn bản hoặc Email, SMS.. và được sự chấp thuận của bên kia.
Facebook Chat