Teambuiding chủ đề :" FAST GO TOGETHER" - Cty BĐS Thủ Thiêm 2020

Chương trình du lịch Teambuiding chủ đề : "FAST GO TOGETHER" Kỷ niệm 10 năm thành lập của đoàn THỦ THIÊM REAL do Saigon Today Travel

 

 

Facebook Chat