Team building chủ đề: BREAK THROUGH TO EXCELLENCE"- Cty BĐS Thủ Thiêm

Team building chủ đề: BREAK THROUGH TO EXCELLENCE"- Cty BĐS Thủ Thiêm Thời gian: 3/03 - 4/03/2019 Số lượng: 250 khách Địa điểm: Sài Gòn - Hồ Cốc

Facebook Chat