Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan cùng đoàn khách Nhật Bản 2019

Khoảnh khắc chạm tới đỉnh cao và phá vỡ mọi giới hạn ghi dấu hành trình lên đỉnh cũng là hành trình chiến thắng bản thân. Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan của đoàn khách Nhật do Saigon Today Travel tổ chức

Khoảnh khắc chạm tới đỉnh cao và phá vỡ mọi giới hạn ghi dấu hành trình lên đỉnh cũng là hành trình chiến thắng bản thân. Hành trình chinh phục đỉnh Fansipan của đoàn khách Nhật do Saigon Today Travel tổ chức

 

Facebook Chat